Välkommen

På Lahis gård i Sääksmäki, Valkeakoski  förenar vi tradition med modernt jordbruk.  Vi föder upp högklassiga Simmental-biffdjur samt idkar spannmålsodling och skogsbruk.

Vår främsta produktionsinriktning är försäljning av avelsdjur, men det är också möjligt att köpa läckert biffkött direkt från gården.

Vi tycker det är viktigt med välmående djur  och en verksamhet som håller hög kvalitet.  Vårt mål är att föda upp djur på ett etiskt och hållbart sätt i samklang med naturen och med respekt för gamla kulturmiljöer.

Välkommen att bekanta dig närmare med gårdens verksamhet genom våra hemsidor!

Comments are closed.