Avel

Vår avelsmålsättning är att producera djur med god exteriör och gott lynne. Vi eftersträvar lätta kalvningar och inte för höga födelsevikter. Vi värdesätter djur med hög och stor ram men som samtidigt är muskulösa. Nästan alla våra kalvar är redan av naturen hornlösa.

Nästan alla nya betäckningstjurar som vi införskaffar kommer från välkända avelsbesättningar i Sverige. Vi använder över 10 olikbesläktade tjurar varje betäckningssäsong. Varje betäckningstjur har en egen grupp kor eller kvigor som den går ute på bete med hela sommaren. De största grupperna består av över 30 kor med sina kalvar.

En del av kvigorna och korna har redan tidigare på våren seminerats och i viss mån använder vi oss också av embryontransplantation. Ta kontakt om du är intresserad av vår avelsverksamhet och våra avelsdjur eller om du vill ha detaljerad information om de djur som är till salu.

Comments are closed.