Jalostus

Jalostustavoitteemme on tuottaa korkealaatuisia eläimiä joka lähtöön. Panostamme siitossonneihin, joilla on hyvä rakenne ja luonne. Tavoitamme helppoja poikimisia eikä liian suuria syntymäpainoja. Arvostamme raamikkaita ja korkeita eläimiä, jotka samalla ovat lihakkaita.  Lähes kaikki vasikkamme ovat jo luonnostaan nupoja.

Lähes kaikki tilan ulkopuolelta hankkimamme sonnit tulevat Ruotsista, luotettavista ja hyvämaineisista astutustiloista.

Käytämme astutuskaudella yli 10 erisukuista siitossonnia. Lisäksi siemennämme osan karjasta ja käytämme myös jonkin verran alkionsiirtoa.

Koska kasvatamme kaikki sonnivasikamme itse, meillä on noin 70-80 sonnia jotka kasvavat samanlaisissa olosuhteissa ja ruokinnassa ja näin ollen ostajan on helppo löytää itselleen paras mahdollinen siitossonni (taikka useampikin!) erisukuisista sonneistamme.

Kuulumme Faban lihakarjatarkkailuun ja NASEVAan. Karjamme on BVD-vapaa.

Ota yhteyttä mikäli olet kiinnostunut jalostuseläimistämme tai haluat tietoja astutussonneistamme ja sukulinjoista.

Comments are closed.