Lihakarja

Ensimmäiset Simmental-emolehmät tulivat Lahisiin Tanskasta keväällä 1991. Rotuvalintaan vaikuttivat hyvät emo- ja poikimisominaisuudet,  eläinten rauhallisuus sekä hyvä rehunkäyttö- ja maidontuotantokyky.  Simmental-rodun alkuperämaa on Sveitsi ja se sopii ominaisuuksiltaan erinomaisesti myös Suomeen.

Tänä päivänä tilallamme on noin 250 emolehmää,  jotka yhdessä vasikoittensa ja astutussonnien kanssa laiduntavat niin pelto- kuin haka-,  ranta- ja muita luonnonlaitumia toukokuusta lokakuuhun asti. Myös vuoden ikäiset hiehot astutussonneineen saavat kesäisin nauttia upeista luonnonlaitumista. Huomattava osa luonnonlaitumista ovat vuokrattuja maa-alueita,  joiden omistajat haluavat perinnebiotooppien  ja -maisemien pysyvän avoimina . Simmentaalit toimivat tehokkaina ympäristönhoitajina ja lehmillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja kulttuurimaisemien ylläpidolle.  Luonnoneläimistä varsinkin linnusto hyötyy laiduntamisesta.

Talvet karjamme viettävät kylmäpihatoissa, joissa voivat liikkua vapaasti.

Simmental-emot ovat tunnettuja hyvistä emo-ominaisuuksistaan. Ne hoitavat vasikoitaan huolella ja ovat hyviä maidontuottajia, minkä vuoksi vasikat kasvavat parhaiten kaikista liharoduista. Vasikat syntyvät helmi-toukokuun aikana ja vieroitetaan emoistaan vasta laidunkauden loputtua.  Kasvatamme myös kaikki sonnivasikkamme itse, parhaat myydään siitossonneiksi muille tiloille ja loput teurastetaan 15-18 kk ikäisenä.

Kuulumme Faban lihakarjatarkkailuun ja NASEVAan (nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään).

Enemmän Simmental-rodusta

Comments are closed.