Närmare om Simmental

Simmentalrasen hör till de mest anpassningsbara nötdjursraserna i världen. Djuren  anpassar sig bra till olika omgivningar, de är lugna och lätthanterliga,   har en hög foderomvandlingsförmåga och utmärkta moderegenskaper.

Rasen som  ursprungligen härstammar från Schweiz finns i dag i över 41 miljoner exemplar i fem världsdelar. De första djuren kom till Sverige 1974 och till Finland 1990. P.g.a rasens många goda egenskaper ökar dess popularitet hela tiden.

Simmental-djuren har hög fertilitet, tidig pubertet,  lätta kalvningar och den högsta mjölkproduktionen av alla biffdjurraser.  Tendensen till tvillingkalvningar gör att Simmental-dikorna avvänjer högst antal kalvar per år. På basen av resultaten från dikorkontrollen har simmentalkorna de högsta avvänjingsvikterna (200-dagars vikt) och ofta också de högsta ettårsvikterna.

Simmentaltjurar används också ofta i korsningsbesättningar.

Comments are closed.